ذبح عدالت و مطالبات مردمی با استانی شدن انتخابات مجلس/ کاهش نظارت و افزایش تخلفات

خبرگزاری فارس- وحید ونایی: خبر کوتاه بود؛ انتخابات مجلس استانی شدن می‌شود. با آنکه پیشنهاد استانی شدن انتخابات از دوره‌های پیشین مجلس پیگیری شده

ادامه