دروغ که عوارض ندارد/ آشنا تا کنون هیچ عملکرد مثبتی نداشته است

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین کرباسچی،دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به اظهارات حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور اخیرا در مصاحبه ای گفته بود: «برای

ادامه